Eurovision Song Contest : Armenia 2018 Sevak Khanagyan Qami

Qami | Armenia 2018

Armenia
Sevak Khanagyan, Armenia, 2018
Artist : Sevak Khanagyan
Title : Qami

Place : 15
Points : 79


Language : Armenian
Text :
 • Anna Danielyan
 • Viktorya Maloyan

  Music :
 • Sevak Khanagyan

  Startposition : 16

 • Khul u hamr yen k’aminery
  Yerb hogu khork’um andund e
  Im ynkery menut’yunn e darrnum

  I՞nch’ arzhek’ uni k’vo sery
  Na talis e parz ayd harts’y
  Amperin, vor k’vo kerparn yen arrnum

  I՞nch’ arzhen khent’i verk’ery
  Vor bats’el e k’vo ayd sery՝
  Goyut’yuns p’akelov irenum

  Qami, qami
  Ayd vo՞wr yes tarel tak’ im hushery
  Qami, qami
  Du to՛wr indz t’ever, vor hetevem k’ez
  Qami

  Yes p’akum yem im ach’k’ery
  Vow t’vum e, t’e tesnum yem
  Ayn ughin, vor depi k’ez e berum

  Stakhos ein astghery
  Vor asum ein, t’e anpart e
  Sery ayn hogu, vor luys e p’ntrum

  Qami, qami
  Ayd vo՞wr yes tarel tak’ im hushery
  Qami, qami
  Du to՛wr indz t’ever, vor hetevem k’e

  Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
  Qami (Vor savarrnem depi ver yes)

  Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
  (Vor savarrnem depi ver yes)

  Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
  (Vor savarrnem depi ver yes)

  Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
  (Vor savarrnem depi ver yes)  Խուլ ու համր են քամիները
  Երբ հոգու խորքում անդունդ է
  Իմ ընկերը մենությունն է դառնում

  Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը
  Նա տալիս է պարզ այդ հարցը
  Ամպերին, որ քո կերպարն են առնում

  Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը
  Որ բացել է քո այդ սերը՝
  Գոյությունս փակելով իրենում

  Քամի, քամի
  Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
  Քամի, քամի
  Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
  Քամի

  Ես փակում եմ իմ աչքերը
  Ու թվում է, թե տեսնում եմ
  Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում

  Ստախոս էին աստղերը
  Որ ասում էին, թե անպարտ է
  Սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում

  Քամի, քամի
  Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
  Քամի, քամի
  Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քե

  Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
  Քամի (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

  Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
  (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

  Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
  (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

  Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
  (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

  
  Armenia
  Televoting Jury
  Czech Republic 8 2
  Belgium 6 6
  Bulgaria 6 2
  Greece 5
  Cyprus 4
  Belarus 12 4
  Portugal 4
  Israel 5
  Finland 3
  Austria 10
  United Kingdom 2

  
  Armenia
  # Artist Title Version Language Duration
  1 Sevak Khanagyan Qami Armenian 2:58 details
  2 Sevak Khanagyan Qami Original Version Armenian 3:03 details
  3 Sevak Khanagyan Qami Remix Armenian 3:07 details
  4 Sevak Khanagyan Qami Instrumental Karaoke 2:58 details

  

  =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2022=
  Total Entries : 12
  

  =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2022=
  Total Entries : 15