Eurovision Song Contest : Armenia 2010 Eva Rivas Apricot Stone

Apricot Stone | Armenia 2010

Armenia
Eva Rivas, Armenia, 2010
Artist : Eva Rivas
Title : Apricot Stone

Place : 6
Points : 83


Language : English
Text :
 • Karen Kavaleryan

  Music :
 • Armen Martirosyan

  Startposition : 2

 • 
  Armenia
  Televoting
  Bulgaria 8
  Ukraine 8
  Sweden 5
  Turkey 4
  Switzerland 3
  Israel 12
  Cyprus 12
  Georgia 10
  Netherlands 10
  Romania 10
  Lithuania 1

   

  =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2022=
  Total Entries : 11
  

  =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2022= =2023=
  Total Entries : 15