Eurovision Song Contest : Finland 2009 Waldo's People Lose Control

Lose Control | Finland 2009

Finland
Waldo's People, Finland, 2009
Artist : Waldo's People
Title : Lose Control

Place : 12
Points : 42


Language : English
Text :
 • Marko Reijosen (Waldo)
 • Ari Lehtonen
 • Karima
 • Annie Kratz Gutå

  Music :
 • Ari Lehtonen
 • Karima

  Startposition : 15

 • 
  Finland
  Televoting
  Malta 5
  United Kingdom 4
  Portugal 3
  Andorra 3
  Montenegro 3
  Iceland 12
  Sweden 10
  Belgium 1
  Romania 1

   

  =1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1996= =1998= =2000= =2002= =2006= =2007= =2008= =2009= =2011= =2013= =2014= =2018= =2021= =2022=
  Total Entries : 47
  

  =1996= =2004= =2005= =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022= =2023=
  Total Entries : 20