Eurovision Song Contest : Georgia 2016 Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz Midnight Gold

Midnight Gold | Georgia 2016

Georgia
Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz, Georgia, 2016
Artist : Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz
Title : Midnight Gold

Place : 9
Points : 123


Language : English
Text :
 • Kote Kalandadze

  Music :
 • Kote Kalandadze
 • Thomas G:son

  Startposition : 17

 • 
  Georgia
  Televoting Jury
  Ukraine 8 4
  Lithuania 8 10
  Poland 7 7
  Latvia 5 6
  Germany 5 10
  Serbia 2 3
  Belarus 2 2
  Slovenia 1
  United Kingdom 1 12
  Italy 7
  Israel 5
  Ireland 1
  Norway 1
  FYR Macedonia 1
  Bulgaria 7
  Belgium 8

   

  =2007= =2008= =2010= =2011= =2013= =2015= =2016=
  Total Entries : 8
  

  =2007= =2008= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022=
  Total Entries : 16