Eurovision Song Contest : Russia 2014 Tolmachevy Sisters Shine

Shine | Russia 2014

Russia
Tolmachevy Sisters, Russia, 2014
Artist : Tolmachevy Sisters
Title : Shine

Place : 6
Points : 63


Language : English
Text :
 • John Ballard
 • Ralph Charlie
 • Gerard James Borg

  Music :
 • Philipp Kirkorov
 • Dimitris Kontopoulos

  Startposition : 7

 • 
  Russia
  Televoting
  Armenia 7
  Ukraine 6
  Hungary 5
  Portugal 5
  Latvia 4
  Denmark 4
  Montenegro 4
  Sweden 2
  Iceland 2
  Moldova 12
  Azerbaijan 10
  Estonia 1
  Belgium 1

   

  =1994= =1995= =1997= =2000= =2001= =2002= =2003= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2019= =2021=
  Total Entries : 22
  

  =1996= =2006= =2008= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021=
  Total Entries : 15