Eurovision Song Contest : Norway 2014 Carl Espen Silent Storm

Silent Storm | Norway 2014

Norway
Carl Espen, Norway, 2014
Artist : Carl Espen
Title : Silent Storm

Place : 6
Points : 77


Language : English
Text :
 • Josefin Winther

  Music :
 • Josefin Winther

  Startposition : 3

 • 
  Norway
  Televoting
  Ireland 8
  Lithuania 8
  Malta 7
  Germany 7
  Greece 7
  Poland 6
  Austria 5
  Georgia 5
  FYR Macedonia 4
  Romania 4
  Slovenia 4
  Switzerland 2
  Finland 10

   

  =1960= =1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2000= =2001= =2003= =2004= =2005= =2006= =2008= =2009= =2010= =2012= =2013= =2014= =2015= =2017= =2018= =2019= =2021= =2022=
  Total Entries : 58
  

  =2005= =2007= =2008= =2009= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022=
  Total Entries : 17