Poland 2019


Tulia, Poland, 2019
Artist : Tulia
Title : Fire Of Love (pali Sie)
Place : 11
Points : 120  - Televoting : 60 / Jury : 60
Language: English-Polish
Info : Not Qualified
Text : Allan Rich, Jude Friedman, Sonia Krasny
Music : Nadia Dalin
Startposition: 4
 
 

Fire, fire, fire of love
Sitting on an iceberg
Waiting for the sun
Hoping to be rescued
Cold and alone
Jedna mała iskra staje się płomieniem
Unoszonym wiatrem wiosennych pór

Pali się, pali się, miłosny ogień
Płonie w nas, płonie w nas, jak suchy las
Kochaj mniel, kochaj mniel, mocniej i mocniej
Na nic tu, na nic tu, ogniowa straż

Samotnemu sercu które tylko wątpi
Bo nieprzytulane zmarzło na lód
Promień obietnicy taki lód roztopi
Wyjdzie jak z niewoli kochania głod

Pali się, pali się, miłosny ogień
Płonie w nas, płonie w nas, jak suchy las
Kochaj mniel, kochaj mniel, mocniej i mocniej
Na nic tu, na nic tu, ogniowa straż

Porzucone serce które nic nie czuje
Światu obojętne, twarde jak głaz
Ale gdy przyspieszy, samo się rozkuje
Doda oczom blasku, nadrobi czas

Pali się, pali się, miłosny ogień
Płonie w nas, płonie w nas, jak suchy las
Kochaj mniel, kochaj mniel, mocniej i mocniej
Na nic tu, na nic tu, ogniowa straż

Fire, fire, fire of love
Burns in you, burns in me
Burns us alive
Love me now, love me now
Harder and harder
Take me there, be the air I need to survive

 
 

Points Televoting

Poland gave points to :
Country Points
Iceland 12
Australia 10
Slovenia 8
Estonia 7
San Marino 6
Czech Republic 5
Serbia 4
Hungary 3
Belarus 2
Belgium 1Poland received points from :
Country Points
Iceland 8
France 8
Czech Republic 7
Hungary 6
Finland 6
Belarus 5
San Marino 5
Belgium 5
Australia 5
Israel 2
Estonia 2
Slovenia 1

 Total points : 60Points Jury

Poland gave points to :
Country Points
Australia 12
Serbia 10
Slovenia 8
Czech Republic 7
Hungary 6
Iceland 5
Cyprus 4
Belgium 3
Portugal 2
Finland 1

Poland received points from :
Country Points
Finland 10
Hungary 8
Australia 8
Czech Republic 7
Estonia 7
Belarus 6
Israel 5
Slovenia 3
Serbia 3
Portugal 3

Total points : 60

 
 

  =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2001= =2003= =2004= =2008=
  =2014= =2015= =2016= =2017=


Total Entries : 14
 
 

  =1996= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2014= =2015=
  =2016= =2017= =2018= =2019= =2020=


Total Entries : 15

scroll button