Armenia 2018


Sevak Khanagyan, Armenia, 2018
Artist : Sevak Khanagyan | Սևակ Խանաղյան
Title : Qami | Քամի
Place : 15
Points : 79  - Televoting : 41 / Jury : 38
Language: Armenian
Info : Not Qualified
Text : Anna Danielyan, Viktorya Maloyan
Music : Sevak Khanagyan
Startposition: 16
 
 

Khul u hamr yen k’aminery
Yerb hogu khork’um andund e
Im ynkery menut’yunn e darrnum

I՞nch’ arzhek’ uni k’vo sery
Na talis e parz ayd harts’y
Amperin, vor k’vo kerparn yen arrnum

I՞nch’ arzhen khent’i verk’ery
Vor bats’el e k’vo ayd sery՝
Goyut’yuns p’akelov irenum

Qami, qami
Ayd vo՞wr yes tarel tak’ im hushery
Qami, qami
Du to՛wr indz t’ever, vor hetevem k’ez
Qami

Yes p’akum yem im ach’k’ery
Vow t’vum e, t’e tesnum yem
Ayn ughin, vor depi k’ez e berum

Stakhos ein astghery
Vor asum ein, t’e anpart e
Sery ayn hogu, vor luys e p’ntrum

Qami, qami
Ayd vo՞wr yes tarel tak’ im hushery
Qami, qami
Du to՛wr indz t’ever, vor hetevem k’e

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
Qami (Vor savarrnem depi ver yes)

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
(Vor savarrnem depi ver yes)

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
(Vor savarrnem depi ver yes)

Qami (Du to՛wr indz t’ever, du to՛wr indz t’ever)
(Vor savarrnem depi ver yes)
Խուլ ու համր են քամիները
Երբ հոգու խորքում անդունդ է
Իմ ընկերը մենությունն է դառնում

Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը
Նա տալիս է պարզ այդ հարցը
Ամպերին, որ քո կերպարն են առնում

Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը
Որ բացել է քո այդ սերը՝
Գոյությունս փակելով իրենում

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի

Ես փակում եմ իմ աչքերը
Ու թվում է, թե տեսնում եմ
Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում

Ստախոս էին աստղերը
Որ ասում էին, թե անպարտ է
Սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քե

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
Քամի (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

 
 

Points Televoting

Armenia gave points to :
Country Points
Cyprus 12
Belarus 10
Greece 8
Czech Republic 7
Austria 6
Estonia 5
Israel 4
Belgium 3
Bulgaria 2
Croatia 1Armenia received points from :
Country Points
Belarus 12
Czech Republic 8
Belgium 6
Bulgaria 6
Greece 5
Cyprus 4

 Total points : 41Points Jury

Armenia gave points to :
Country Points
Israel 12
Cyprus 10
Estonia 8
Czech Republic 7
Belgium 6
Albania 5
Austria 4
Switzerland 3
Greece 2
Belarus 1

Armenia received points from :
Country Points
Austria 10
Belgium 6
Israel 5
Belarus 4
Portugal 4
Finland 3
Bulgaria 2
Czech Republic 2
United Kingdom 2

Total points : 38

 
 

  =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017=
 


Total Entries : 10
 
 

  =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017=
  =2018= =2019= =2020=


Total Entries : 13
 
 

# Artist Title Points Place


Final | 25 February 2018
Sevak Khanagyan Qami 24 1  Winner
Gevorg Harutyunyan Stand Up 8 8  
Lusine Mardanyan If You Don't Walk Me Home 8 7  
Kamil Show Puerto Rico 12 4  
Amaliya Margaryan Waiting For The Sun 15 3  
Nemra I'm A Liar 18 2  
Mariam Fade 9 6  
Mger Armenia Forever 7 9  
Robert Koloyan Get Away With Us 6 10  
10  Asmik Shiroyan You & I 9 5  


Semi-Final 1 | 19 February 2018
Gevorg Harutyunyan Stand Up 18 2   Finalist
Angel Heartbeat 2 10  
Lusine Mardanyan If You Don't Walk Me Home 13 4   Finalist
Zhanna Davtyan Unbreakable 9 7  
Mger Armenia Forever 12 5   Finalist
Nemra I'm A Liar 22 1  Winner Finalist
Hayk Kasparov Enamórame 7 9  
Tamar Kaprelian Poison (ari Ari) 10 6  
Robert Koloyan Get Away With Us 14 3   Finalist
10  Gata Band Shogha 9 8  


Semi-Final 2 | 22 February 2018
Maria's Secret Escape 8 7  
Arman Mesropyan What You Hide 6 9  
Kamil Show Puerto Rico 11 5   Finalist
Suren Poghosyan The Voice 6 10  
Amaliya Margaryan Waiting For The Sun 18 2   Finalist
Alternativ Stare At Me 8 8  
Tyom Follow The Ocean 8 6  
Sevak Khanagyan Qami 24 1  Winner Finalist
Mariam Fade 13 4   Finalist
10  Asmik Shiroyan You & I 14 3   Finalist


scroll button