Montenegro 2017


Slavko Kalezić, Montenegro, 2017
Artist : Slavko Kalezić
Title : Space
Place : 16
Points : 56  - Televoting : 39 / Jury : 17
Language: English
 
Text : Adis Eminić
Music : Momčilo Zeković
Startposition: 6
 
 

Points Televoting

Montenegro gave points to :
Country Points
Albania 12
Moldova 10
Slovenia 8
Portugal 7
Azerbaijan 6
Cyprus 5
Greece 4
Sweden 3
Belgium 2
Australia 1Montenegro received points from :
Country Points
Moldova 8
Australia 7
Slovenia 6
Italy 5
Azerbaijan 5
Finland 3
Iceland 2
Spain 1
Armenia 1
Sweden 1

 Total points : 39Points Jury

Montenegro gave points to :
Country Points
Greece 12
Albania 10
Armenia 8
Azerbaijan 7
Sweden 6
Moldova 5
Portugal 4
Australia 3
Czech Republic 2
Slovenia 1

Montenegro received points from :
Country Points
Azerbaijan 8
Greece 7
Czech Republic 2

Total points : 17

 
 

  =2014= =2015=


Total Entries : 2
 
 

  =2007= =2008= =2009= =2012= =2013= =2014= =2015= =2016= =2017= =2018=
  =2019=


Total Entries : 11

scroll button