Greece 2009


Sakis Rouvas, Greece, 2009
Artist : Sakis Rouvas | Σάκης Ρουβάς
Title : This Is Our Night
Place : 4
Points : 110
Language: English
 
Text : Graig Porteils & Cameron Giles-Webb
Music : Dimitris Kontopoulos
Startposition: 13
 
 

Details and lyrics can be found here

 
 

Greece gave points to :
Country Points
Cyprus 12
Albania 10
Norway 8
Azerbaijan 7
Moldova 6
Serbia 5
Estonia 4
Ukraine 3
Denmark 2
Poland 1Greece received points from :
Country Points
Albania 12
Cyprus 12
Netherlands 10
Serbia 10
Hungary 6
Moldova 6
Spain 6
France 6
Estonia 5
Slovakia 5
Latvia 4
Lithuania 4
Russia 4
Slovenia 4
Azerbaijan 4
Ukraine 4
Croatia 3
Poland 2
Denmark 2
Norway 1

 Total points : 110

 
 

  =1974= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1983= =1985= =1987=
  =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997=
  =1998= =2001= =2002= =2003= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009=
  =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015= =2017= =2019=


Total Entries : 38
 
 

  =1996= =2004= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2015=
  =2016= =2017= =2018= =2019= =2020=


Total Entries : 15
 
 

# Artist Title Points Place


Sakis Rouvas Out Of Control 9 % 3  
Sakis Rouvas Right On Time 10% 2  
Sakis Rouvas This Is Our Night 81% 1  Winner


scroll button