Eurovision Song Contest : Denmark 2010 Chanée & N'evergreen In A Moment Like This

In A Moment Like This | Denmark 2010

Denmark
Chanée & N'evergreen, Denmark, 2010
Artist : Chanée & N'evergreen
Title : In A Moment Like This

Place : 5
Points : 101


Language : English
Text :
 • Thomas G:son
 • Henrik Sethsson
 • Erik Bernholm

  Music :
 • Thomas G:son
 • Henrik Sethsson
 • Erik Bernholm

  Startposition : 4

 • 
  Denmark
  Televoting
  Norway 8
  Israel 7
  Azerbaijan 6
  Turkey 6
  Armenia 5
  Switzerland 5
  Lithuania 5
  Ukraine 5
  Netherlands 4
  Croatia 4
  Ireland 4
  Cyprus 3
  Georgia 3
  Bulgaria 2
  Romania 12
  Sweden 12
  Slovenia 10

   

  =1957= =1958= =1959= =1960= =1961= =1962= =1963= =1964= =1965= =1966= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1995= =1997= =1999= =2000= =2001= =2002= =2005= =2006= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2014= =2017= =2018= =2019=
  Total Entries : 44
  

  =1996= =2004= =2005= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2013= =2015= =2016= =2017= =2018= =2019= =2020= =2021= =2022= =2023=
  Total Entries : 19