Eurovision Song Contest : Portugal 1996 Lúcia Moniz O Meu Caracao Nao Tem Cor

O Meu Caracao Nao Tem Cor | Portugal 1996

Portugal
Lúcia Moniz, Portugal, 1996
Artist : Lúcia Moniz
Title : O Meu Caracao Nao Tem Cor

Place : 18
Points : 32


Language : Portuguese
Text :
 • Jose Fanha

  Music :
 • Pedro Osório

  Startposition : 20

 • 

  =1964= =1965= =1966= =1967= =1968= =1969= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975= =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985= =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993= =1994= =1995= =1996= =1997= =1998= =1999= =2001= =2003= =2008= =2009= =2010= =2017= =2018= =2021= =2022=
  Total Entries : 44
  

  =1996= =2004= =2005= =2006= =2007= =2008= =2009= =2010= =2011= =2012= =2014= =2015= =2017= =2019= =2020= =2021= =2022= =2023=
  Total Entries : 18