Luxembourg 1992


Marion Welter, Luxembourg, 1992
Artist : Marion Welter
Title : Sou Fräi
Place : 21
Points : 10
Language: Letzeburgisch
 
Text : Jang Linster, Ab van Goor
Music : Jang Linster, Ab van Goor
Conductor : Christian Jacob
Startposition: 14
 
 

Who yeah...

Wéi en Draach am Wand, Pabeier-Scheff um Himmel
Faarweg Koplabunz um bloen Trampolin
Wéi en Draach am Wand, iwwer all Grenze fléien, whoa...

Sou fräi wëll ech gin, sou fräi wëll ech gin, oh whoa...
Sou fräi wëll ech gin, wéi Gedanke sin

Kuck dat Kand um Wee, sou liicht säi Liewe spillen
Wa säi Laache klénkt, gët an der Däischtert Liicht
Kuck dat Kand um Wee aus Dreem en Heem enfannen, oh...

Sou fräi wëll ech gin, sou fräi wëll ech gin, oh whoa...
Sou fräi wëll ech gin, wéi Gedanke sin

Fléi mat mir an d'Sonn, mir gräife no de Stäeren
'T gët eng aner Welt, wou mir eis all verstin
Fléi mat mir an d'Sonn, iwwer on eege Grenzen, whoa...

Sou fräi wëll ech gin, sou fräi wëll ech gin, oh whoa...
Sou fräi wëll ech gin, wéi Gedanke sin

(Sou fräi wëll ech gin)
Sou fräi, sou fräi
(Sou fräi wëll ech gin)
Wéi Gedanke sin

 
 

Luxembourg gave points to :
Country Points
Malta 12
Ireland 10
Israel 8
United Kingdom 7
Denmark 6
Iceland 5
Norway 4
Spain 3
Yugoslavia 2
Belgium 1Luxembourg received points from :
Country Points
Malta 10

Total points : 10

 
 

  =1956= =1956= =1957= =1958= =1960= =1961= =1962= =1963= =1964= =1965=
  =1966= =1967= =1968= =1969= =1970= =1971= =1972= =1973= =1974= =1975=
  =1976= =1977= =1978= =1979= =1980= =1981= =1982= =1983= =1984= =1985=
  =1986= =1987= =1988= =1989= =1990= =1991= =1992= =1993=


Total Entries : 38
 
 

 


Total Entries : 0
 
 

# Artist Title Points Place


Marion Welther & Kontinent Iwerall Doheem 2  
Marion Welther & Kontinent Sou Fraï 1  Winner


scroll button